SAKHIWE (Based on Ephesians 2:20)

We Are Built on the Foundation of Apostles

Together with the Prophets

Jesus Himself is the Builder

Through His Holy Deeds and Work

Oh!! We Are Built on the Foundation of Apostles

Together with the Prophets!!!

Sakhiwe, phezu kwesisekelo
Sakhiwe, phezu kwesisekelo

Sabapostole kanye nabaprofeti
Sabapostole kanye nabaprofeti

(thina sish’ uJesu)
UJesu (Ujes’ uqobo lwakhe)
Ujes’ uqobo lwakhe
(thina sish’ uJesu)
UJesu (Ujes’ uqobo lwakhe)
Ujes’ uqobo lwakhe

(ngemihle) Ngemihle
Imisebenzi yezwi lakhe
(ngemihle) Ngemihle
Imisebenzi yezwi lakhe